Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2139(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0373/2015

Predkladané texty :

A8-0373/2015

Rozpravy :

PV 18/01/2016 - 17
CRE 18/01/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 19/01/2016 - 5.5
CRE 19/01/2016 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0005

Zápisnica
Pondelok, 18. januára 2016 - Štrasburg

17. Úloha medzikultúrneho dialógu, kultúrnej rozmanitosti a vzdelávania pri propagovaní základných hodnôt EÚ (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o úlohe medzikultúrneho dialógu, kultúrnej rozmanitosti a vzdelávania pri propagovaní základných hodnôt EÚ [2015/2139(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Julie Ward (A8-0373/2015)

Julie Ward uviedla správu.

V rozprave vystúpil Tibor Navracsics (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: György Hölvényi v mene skupiny PPE, Silvia Costa v mene skupiny S&D a Andrew Lewer v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, María Teresa Giménez Barbat v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gerard Batten, Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Maragall v mene skupiny Verts/ALE, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Silvia Costa, Sabine Verheyen, Giorgos Grammatikakis, Gerolf Annemans, Milan Zver, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivana Maletić, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Damian Drăghici a Anna Záborská.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stefano Maullu, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes, Jonathan Arnott a Krisztina Morvai.

Vystúpili: Tibor Navracsics a Julie Ward.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 19.1.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia