Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2106(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0360/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0360/2015

Συζήτηση :

PV 18/01/2016 - 18
CRE 18/01/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2016 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0006

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

18.  Απολογισμός και προκλήσεις της ρύθμισης της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τον απολογισμό και τις προκλήσεις της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ: αντίκτυπος και επόμενα βήματα προς ένα αποδοτικότερο και αποτελεσματικότερο πλαίσιο της ΕΕ για την χρηματοπιστωτική ρύθμιση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών [2015/2106(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

Ο Burkhard Balz παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Jonathan Hill (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Janusz Lewandowski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Theodor Dumitru Stolojan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Paul Tang, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Steven Woolfe, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, Jonás Fernández, Sander Loones και Miguel Viegas.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Neena Gill.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Igor Šoltes.

Παρεμβαίνουν οι Jonathan Hill και Burkhard Balz.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου