Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 18. januar 2016 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Erklæring fra formanden
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Valgs prøvelse
 6.Udvalgenes sammensætning
 7.Skriftlig erklæring (forretningsordenens artikel 136)
 8.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 11.Forslag til EU-retsakt
 12.Modtagne dokumenter
 13.Arbejdsplan
 14.Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (forhandling)
 15.Flerårig genopretningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet ***I (forhandling)
 16.Indsigelse jf. artikel 106 i forretningsordenen om emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 6) (forhandling)
 17.Betydningen af interkulturel dialog, kulturel mangfoldighed og uddannelse for fremme af EU's grundlæggende værdier (forhandling)
 18.Status over og udfordringer for EU's regulering af finansielle tjenesteydelser (forhandling)
 19.Eksterne faktorer, som udgør hindringer for kvindelig iværksættervirksomhed i Europa (kortfattet forelæggelse)
 20.Politikker for kompetenceudvikling til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed (kortfattet forelæggelse)
 21.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
 Bilag 1 - Donering af usolgte fødevarer til velgørenhedsorganisationer (skriftlig erklæring)
Protokol (156 kb) Deltagerliste (59 kb) Bilag 1 (10 kb) 
 
Protokol (184 kb) Deltagerliste (36 kb)    
 
Protokol (258 kb) Deltagerliste (63 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik