Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Έλεγχος των εντολών
 6.Σύνθεση των επιτροπών
 7.Γραπτή δήλωση (άρθρο 136 του Κανονισμού)
 8.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 9.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 10.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 11.Πρόταση για πράξη της Ένωσης
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (συζήτηση)
 15.Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο ***I (συζήτηση)
 16.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106 όσον αφορά τις εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 6) (συζήτηση)
 17.Ο ρόλος του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ (συζήτηση)
 18.Απολογισμός και προκλήσεις της ρύθμισης της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (συζήτηση)
 19.Εξωτερικοί παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη (σύντομη παρουσίαση)
 20.Πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (σύντομη παρουσίαση)
 21.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Δωρεά απώλητων αναλώσιμων τροφίμων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις (γραπτή δήλωση)
Συνοπτικά πρακτικά (182 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb) Παράρτημα 1 (12 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (216 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (268 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου