Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 18. tammikuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Valtakirjojen tarkastus
 6.Valiokuntien kokoonpano
 7.Kirjallinen kannanotto (työjärjestyksen 136 artikla)
 8.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Ehdotus unionin säädökseksi
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Käsittelyjärjestys
 14.EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)
 15.Tonnikalan monivuotinen elvytyssuunnitelma Itä-Atlantilla ja Välimerellä ***I (keskustelu)
 16.Vastustaminen työjärjestyksen 106 artiklan nojalla: kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöt (Euro 6) (keskustelu)
 17.Kulttuurienvälisen vuoropuhelun, kulttuurisen monimuotoisuuden ja koulutuksen merkitys EU:n perusarvojen edistämisessä (keskustelu)
 18.Saavutukset ja haasteet rahoituspalveluja koskevan EU:n lainsäädännön alalla (keskustelu)
 19.Eurooppalaisen naisyrittäjyyden esteenä toimivat ulkoiset tekijät (lyhyt esittely)
 20.Osaamisen edistämistä koskeva politiikka nuorisotyöttömyyden torjumiseksi (lyhyt esittely)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Myymättä jääneen syömäkelpoisen ruoan lahjoittamiseen hyväntekeväisyyteen (kirjallinen kannanotto)
Pöytäkirja (160 kb) Läsnäololista (59 kb) Liite 1 (10 kb) 
 
Pöytäkirja (186 kb) Läsnäololista (36 kb)    
 
Pöytäkirja (252 kb) Läsnäololista (63 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö