Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 18 stycznia 2016 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Oświadczenie Przewodniczącego
 4.Skład Parlamentu
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Skład komisji
 7.Oświadczenie pisemne (art. 136 Regulaminu)
 8.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Wniosek dotyczący aktu prawnego Unii
 12.Składanie dokumentów
 13.Porządek obrad
 14.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (debata)
 15.Wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ***I (debata)
 16.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: emisje zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6) (debata)
 17.Rola dialogu międzykulturowego, różnorodności kulturowej i edukacji w propagowaniu podstawowych wartości UE (debata)
 18.Bilans obecnej sytuacji i przyszłe wyzwania związane z regulacją usług finansowych w UE (debata)
 19.Zewnętrzne czynniki utrudniające przedsiębiorczość europejskich kobiet (krótka prezentacja)
 20.Strategie nabywania umiejętności służące zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych (krótka prezentacja)
 21.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Przekazywanie organizacjom charytatywnym niesprzedanej żywności nadającej się do spożycia (oświadczenie pisemne)
Protokół (159 kb) Lista obecności (59 kb) Załącznik 1 (10 kb) 
 
Protokół (209 kb) Lista obecności (36 kb)    
 
Protokół (265 kb) Lista obecności (63 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności