Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Luni, 18 ianuarie 2016 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 3.Declarația Președintelui
 4.Componența Parlamentului
 5.Verificarea prerogativelor
 6.Componența comisiilor
 7.Declarație scrisă (articolul 136 din Regulamentul de procedură)
 8.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 10.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 11.Propunere de act al Uniunii
 12.Depunere de documente
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (dezbatere)
 15.Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană ***I (dezbatere)
 16.Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură cu privire la emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (dezbatere)
 17.Rolul dialogului intercultural, al diversității culturale și al educației în promovarea valorilor fundamentale ale UE (dezbatere)
 18.Bilanțul și provocările asociate cadrului UE de reglementare a serviciilor financiare (dezbatere)
 19.Factorii externi care reprezintă obstacole în calea antreprenoriatului femeilor europene (prezentare succintă)
 20.Politicile de dezvoltare a competențelor pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor (prezentare succintă)
 21.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 23.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Donarea de produse alimentare nevândute, însă apte pentru consum, către organizațiile de binefacere (declarație scrisă)
Proces-verbal (163 kb) Listă de prezență (59 kb) Anexa 1 (10 kb) 
 
Proces-verbal (213 kb) Listă de prezență (36 kb)    
 
Proces-verbal (258 kb) Listă de prezență (64 kb)    
Aviz juridic - Politica de confidențialitate