Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 18. januára 2016 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Zloženie výborov
 7.Písomné vyhlásenie (článok 136 rokovacieho poriadku)
 8.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 11.Návrh aktu Únie
 12.Predloženie dokumentov
 13.Program práce
 14.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (rozprava)
 15.Viacročný plán obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku a v Stredozemnom mori ***I (rozprava)
 16.Námietka podľa článku 106, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (rozprava)
 17.Úloha medzikultúrneho dialógu, kultúrnej rozmanitosti a vzdelávania pri propagovaní základných hodnôt EÚ (rozprava)
 18.Hodnotenie a výzvy regulácie finančných služieb EÚ (rozprava)
 19.Vonkajšie faktory, ktoré predstavujú prekážku pre podnikanie žien v Európe (stručná prezentácia)
 20.Politiky zručností na boj proti nezamestnanosti mládeže (stručná prezentácia)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Don de denrées alimentaires invendues à des organisations caritatives (písomné vyhlásenie)
Zápisnica (157 kb) Prezenčná listina (59 kb) Príloha 1 (10 kb) 
 
Zápisnica (205 kb) Prezenčná listina (36 kb)    
 
Zápisnica (262 kb) Prezenčná listina (64 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia