Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 18 januari 2016 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Uttalande av talmannen
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Valprövning
 6.Utskottens sammansättning
 7.Skriftlig förklaring (artikel 136 i arbetsordningen)
 8.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Förslag till unionsrättsakt
 12.Inkomna dokument
 13.Arbetsplan
 14.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (debatt)
 15.Flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ***I (debatt)
 16.Invändning i enlighet med artikel 106 i arbetsordningen avseende utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6) (debatt)
 17.Rollen för interkulturell dialog, kulturell mångfald och utbildning när det gäller att främja EU:s grundläggande värderingar (debatt)
 18.Lägesbedömning av och utmaningar för EU:s lagstiftning om finansiella tjänster (debatt)
 19.Externa faktorer som utgör hinder för kvinnligt företagande i Europa (kortfattad redogörelse)
 20.Kompetenshöjande åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslöshet (kortfattad redogörelse)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 – Att skänka osålda användbara livsmedel till välgörenhet (skriftlig förklaring)
Protokoll (159 kb) Närvarolista (59 kb) Bilaga 1 (10 kb) 
 
Protokoll (184 kb) Närvarolista (36 kb)    
 
Protokoll (257 kb) Närvarolista (63 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy