Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 19. januar 2016 - Strasbourg

3.  Status over det luxembourgske formandskab (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Status over det luxembourgske formandskab (2015/2964(RSP))

Xavier Bettel (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Viviane Reding, for PPE-Gruppen, Mady Delvaux for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Charles Goerens for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Marine Le Pen for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Tunne Kelam, Alfred Sant, Timothy Kirkhope, Nikolaos Chountis, Mara Bizzotto, Andrejs Mamikins, Gerolf Annemans og Mercedes Bresso.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andreas Schwab, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pervenche Berès, Seán Kelly, Lampros Fountoulis, om fordelingen af taletiden i forbindelse med catch-the-eye-proceduren (formanden gav uddybende oplysninger), og Costas Mavrides.

Talere: Jean-Claude Juncker og Xavier Bettel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik