Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 19 januari 2016 - Straatsburg

3. Balans van het Luxemburgse voorzitterschap (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Balans van het Luxemburgse voorzitterschap (2015/2964(RSP))

Xavier Bettel (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding, namens de PPE-Fractie, Mady Delvaux, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Marine Le Pen, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Tunne Kelam, Alfred Sant, Timothy Kirkhope, Nikolaos Chountis, Mara Bizzotto, Andrejs Mamikins, Gerolf Annemans en Mercedes Bresso.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Andreas Schwab, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Pervenche Berès, Seán Kelly, Lampros Fountoulis over de verdeling van de spreektijd tijdens de "catch the eye"-procedure (de Voorzitter licht een en ander toe), en Costas Mavrides.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker en Xavier Bettel.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid