Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2147(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0371/2015

Předložené texty :

A8-0371/2015

Rozpravy :

PV 19/01/2016 - 4
CRE 19/01/2016 - 4

Hlasování :

PV 19/01/2016 - 5.9
CRE 19/01/2016 - 5.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0009

Zápis
Úterý, 19. ledna 2016 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

4. Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu (rozprava)
CRE

Zpráva o směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu [2015/2147(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajky: Kaja Kallas a Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Kaja Kallas a Evelyne Gebhardt uvedly zprávu.

Vystoupili: Renato Soru (navrhovatel výboru ECON), Jutta Steinruck (navrhovatelka výboru EMPL), Merja Kyllönen (navrhovatelka výboru TRAN), Petra Kammerevert (navrhovatelka výboru CULT), Angel Dzhambazki (navrhovatel výboru JURI) a Michał Boni (navrhovatel výboru LIBE).

Vystoupil Andrus Ansip (místopředseda Komise).

Vystoupili: Henna Virkkunen za skupinu PPE, Miapetra Kumpula-Natri za skupinu S&D, Vicky Ford za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Julia Reda za skupinu Verts/ALE, David Borrelli za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, a Andreas Schwab.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Yana Toom, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ivana Maletić, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dalton, Morten Helveg Petersen, Jiří Maštálka, Michel Reimon, Margot Parker, Sabine Verheyen, Emilian Pavel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Roger Helmer, Pilar del Castillo Vera, Olga Sehnalová, Isabella Adinolfi, Lara Comi, Catherine Stihler, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Eva Paunova, Silvia Costa, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Seán Kelly, Nicola Danti, Ildikó Gáll-Pelcz, Virginie Rozière, Deirdre Clune, Liisa Jaakonsaari, Anna Maria Corazza Bildt a Carlos Zorrinho.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, José Blanco López, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Csaba Sógor a Maria Grapini.

Vystoupili: Andrus Ansip, Kaja Kallas a Evelyne Gebhardt.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.9 zápisu ze dne 19.1.2016.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:20 před hlasováním a pokračovalo v 12:30.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí