Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2147(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0371/2015

Indgivne tekster :

A8-0371/2015

Forhandlinger :

PV 19/01/2016 - 4
CRE 19/01/2016 - 4

Afstemninger :

PV 19/01/2016 - 5.9
CRE 19/01/2016 - 5.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0009

Protokol
Tirsdag den 19. januar 2016 - Strasbourg

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

4.  På vej mod en akt for det digitale indre marked (forhandling)
CRE

Betænkning om "På vej mod en akt for det digitale indre marked" [2015/2147(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordførere: Kaja Kallas og Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Kaja Kallas og Evelyne Gebhardt forelagde betænkningen

Talere: Renato Soru (ordfører for udtalelse fra ECON), Jutta Steinruck (ordfører for udtalelse fra EMPL), Merja Kyllönen (ordfører for udtalelse fra TRAN), Petra Kammerevert (ordfører for udtalelse fra CULT), Angel Dzhambazki (ordfører for udtalelse fra JURI) og Michał Boni (ordfører for udtalelse fra LIBE).

Taler: Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen).

Talere: Henna Virkkunen for PPE-Gruppen, Miapetra Kumpula-Natri for S&D-Gruppen, Vicky Ford for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen, David Borrelli for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, og Andreas Schwab.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Yana Toom, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivana Maletić, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dalton, Morten Helveg Petersen, Jiří Maštálka, Michel Reimon, Margot Parker, Sabine Verheyen, Emilian Pavel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Roger Helmer, Pilar del Castillo Vera, Olga Sehnalová, Isabella Adinolfi, Lara Comi, Catherine Stihler, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Eva Paunova, Silvia Costa, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Seán Kelly, Nicola Danti, Ildikó Gáll-Pelcz, Virginie Rozière, Deirdre Clune, Liisa Jaakonsaari, Anna Maria Corazza Bildt og Carlos Zorrinho.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, José Blanco López, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Csaba Sógor og Maria Grapini.

Talere: Andrus Ansip, Kaja Kallas og Evelyne Gebhardt.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.9 i protokollen af 19.1.2016.

(Mødet udsat kl. 12.20 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.30 )

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik