Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2147(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0371/2015

Esitatud tekstid :

A8-0371/2015

Arutelud :

PV 19/01/2016 - 4
CRE 19/01/2016 - 4

Hääletused :

PV 19/01/2016 - 5.9
CRE 19/01/2016 - 5.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0009

Protokoll
Teisipäev, 19. jaanuar 2016 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

4. Ettevalmistused digitaalse ühtse turu aktiks (arutelu)
CRE

Raport ettevalmistuste kohta digitaalse ühtse turu aktiks [2015/2147(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Kaasraportöörid: Kaja Kallas ja Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Kaja Kallas ja Evelyne Gebhardt tutvustasid raportit.

Sõna võtsid Renato Soru (ECON-komisjoni arvamuse koostaja), Jutta Steinruck (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Merja Kyllönen (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Petra Kammerevert (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Angel Dzhambazki (JURI-komisjoni arvamuse koostaja) ja Michał Boni (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Andrus Ansip (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Henna Virkkunen fraktsiooni PPE nimel, Miapetra Kumpula-Natri fraktsiooni S&D nimel, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Julia Reda fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Borrelli fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Andreas Schwab.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Yana Toom, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivana Maletić, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dalton, Morten Helveg Petersen, Jiří Maštálka, Michel Reimon, Margot Parker, Sabine Verheyen, Emilian Pavel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gianluca Buonanno, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Roger Helmer, Pilar del Castillo Vera, Olga Sehnalová, Isabella Adinolfi, Lara Comi, Catherine Stihler, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Eva Paunova, Silvia Costa, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Seán Kelly, Nicola Danti, Ildikó Gáll-Pelcz, Virginie Rozière, Deirdre Clune, Liisa Jaakonsaari, Anna Maria Corazza Bildt ja Carlos Zorrinho.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, José Blanco López, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Csaba Sógor ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Andrus Ansip, Kaja Kallas ja Evelyne Gebhardt.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.1.2016 protokollipunkt 5.9.

(Istung katkestati enne hääletust kell 12.20 ja jätkus kell 12.30.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika