Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2147(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0371/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0371/2015

Keskustelut :

PV 19/01/2016 - 4
CRE 19/01/2016 - 4

Äänestykset :

PV 19/01/2016 - 5.9
CRE 19/01/2016 - 5.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0009

Pöytäkirja
Tiistai 19. tammikuuta 2016 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

4. Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketti (keskustelu)
CRE

Mietintö digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketista [2015/2147(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijät: Kaja Kallas ja Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Kaja Kallas ja Evelyne Gebhardt esittelivät mietinnön.

Puheenvuorot: Renato Soru (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jutta Steinruck (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Merja Kyllönen (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Petra Kammerevert (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Angel Dzhambazki (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Michał Boni (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Henna Virkkunen PPE-ryhmän puolesta, Miapetra Kumpula-Natri S&D-ryhmän puolesta, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke ja Andreas Schwab.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Yana Toom, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivana Maletić, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dalton, Morten Helveg Petersen, Jiří Maštálka, Michel Reimon, Margot Parker, Sabine Verheyen, Emilian Pavel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gianluca Buonanno, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Roger Helmer, Pilar del Castillo Vera, Olga Sehnalová, Isabella Adinolfi, Lara Comi, Catherine Stihler, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Eva Paunova, Silvia Costa, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Seán Kelly, Nicola Danti, Ildikó Gáll-Pelcz, Virginie Rozière, Deirdre Clune, Liisa Jaakonsaari, Anna Maria Corazza Bildt ja Carlos Zorrinho.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, José Blanco López, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Csaba Sógor ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Andrus Ansip, Kaja Kallas ja Evelyne Gebhardt.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.1.2016, kohta 5.9.

(Istunto keskeytettiin klo 12.20 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.30.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö