Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2147(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0371/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0371/2015

Debates :

PV 19/01/2016 - 4
CRE 19/01/2016 - 4

Balsojumi :

PV 19/01/2016 - 5.9
CRE 19/01/2016 - 5.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0009

Protokols
Otrdiena, 2016. gada 19. janvāris - Strasbūra

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

4. Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu (debates)
CRE

Ziņojums par virzību uz Digitālā vienotā tirgus aktu [2015/2147(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referentes: Kaja Kallas un Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015).

Kaja Kallas un Evelyne Gebhardt iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Renato Soru (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Jutta Steinruck (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Merja Kyllönen (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Petra Kammerevert (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Angel Dzhambazki (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs) un Michał Boni (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Andrus Ansip (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Henna Virkkunen PPE grupas vārdā, Miapetra Kumpula-Natri S&D grupas vārdā, Vicky Ford ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Julia Reda Verts/ALE grupas vārdā, David Borrelli EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts un Andreas Schwab.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Yana Toom, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivana Maletić, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dalton, Morten Helveg Petersen, Jiří Maštálka, Michel Reimon, Margot Parker, Sabine Verheyen, Emilian Pavel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gianluca Buonanno, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Roger Helmer, Pilar del Castillo Vera, Olga Sehnalová, Isabella Adinolfi, Lara Comi, Catherine Stihler, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Eva Paunova, Silvia Costa, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Seán Kelly, Nicola Danti, Ildikó Gáll-Pelcz, Virginie Rozière, Deirdre Clune, Liisa Jaakonsaari, Anna Maria Corazza Bildt un Carlos Zorrinho.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, José Blanco López, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Csaba Sógor un Maria Grapini.

Uzstājās Andrus Ansip, Kaja Kallas un Evelyne Gebhardt.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 19.1.2016. protokola 5.9. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.20 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.30.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika