Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2147(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0371/2015

Teksty złożone :

A8-0371/2015

Debaty :

PV 19/01/2016 - 4
CRE 19/01/2016 - 4

Głosowanie :

PV 19/01/2016 - 5.9
CRE 19/01/2016 - 5.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0009

Protokół
Wtorek, 19 stycznia 2016 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

4. W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym (debata)
CRE

Sprawozdanie pt. „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym” [2015/2147(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Współsprawozdawczynie: Kaja Kallas i Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Kaja Kallas i Evelyne Gebhardt przedstawiły sprawozdanie.

Głos zabrali: Renato Soru (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Jutta Steinruck (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Merja Kyllönen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Petra Kammerevert (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Angel Dzhambazki (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI) i Michał Boni (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE).

Głos zabrał: Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Henna Virkkunen w imieniu grupy PPE, Miapetra Kumpula-Natri w imieniu grupy S&D, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, David Borrelli w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, i Andreas Schwab.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Yana Toom, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivanę Maletić, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dalton, Morten Helveg Petersen, Jiří Maštálka, Michel Reimon, Margot Parker, Sabine Verheyen, Emilian Pavel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlukę Buonanno, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Roger Helmer, Pilar del Castillo Vera, Olga Sehnalová, Isabella Adinolfi, Lara Comi, Catherine Stihler, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Eva Paunova, Silvia Costa, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Seán Kelly, Nicola Danti, Ildikó Gáll-Pelcz, Virginie Rozière, Deirdre Clune, Liisa Jaakonsaari, Anna Maria Corazza Bildt i Carlos Zorrinho.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, José Blanco López, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Csaba Sógor i Maria Grapini.

Głos zabrali: Andrus Ansip, Kaja Kallas i Evelyne Gebhardt.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.9 protokołu z dnia 19.1.2016.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 12.20 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.30.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności