Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2147(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0371/2015

Texte depuse :

A8-0371/2015

Dezbateri :

PV 19/01/2016 - 4
CRE 19/01/2016 - 4

Voturi :

PV 19/01/2016 - 5.9
CRE 19/01/2016 - 5.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0009

Proces-verbal
Marţi, 19 ianuarie 2016 - Strasbourg

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

4. Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală (dezbatere)
CRE

Raport referitor la pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală (2015/2147(INI)) - Comisia pentru industrie, cercetare și energie - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Kaja Kallas și Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Kaja Kallas și Evelyne Gebhardt și-au prezentat raportul.

Au intervenit: Renato Soru (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Jutta Steinruck (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Merja Kyllönen (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Petra Kammerevert (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Angel Dzhambazki (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI) și Michał Boni (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE).

A intervenit: Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Henna Virkkunen, în numele Grupului PPE, Miapetra Kumpula-Natri, în numele Grupului S&D, Vicky Ford, în numele Grupului ECR, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE, David Borrelli, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, și Andreas Schwab.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Yana Toom, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivana Maletić, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dalton, Morten Helveg Petersen, Jiří Maštálka, Michel Reimon, Margot Parker, Sabine Verheyen, Emilian Pavel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gianluca Buonanno, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Roger Helmer, Pilar del Castillo Vera, Olga Sehnalová, Isabella Adinolfi, Lara Comi, Catherine Stihler, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Eva Paunova, Silvia Costa, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Seán Kelly, Nicola Danti, Ildikó Gáll-Pelcz, Virginie Rozière, Deirdre Clune, Liisa Jaakonsaari, Anna Maria Corazza Bildt și Carlos Zorrinho.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, José Blanco López, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Csaba Sógor și Maria Grapini.

Au intervenit: Andrus Ansip, Kaja Kallas și Evelyne Gebhardt.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.9 al PV din 19.1.2016.

(Ședința, suspendată la 12.20 în așteptarea votării, a fost reluată la 12.30)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate