Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2147(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0371/2015

Predkladané texty :

A8-0371/2015

Rozpravy :

PV 19/01/2016 - 4
CRE 19/01/2016 - 4

Hlasovanie :

PV 19/01/2016 - 5.9
CRE 19/01/2016 - 5.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0009

Zápisnica
Utorok, 19. januára 2016 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

4. Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu (rozprava)
CRE

Správa s názvom Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu [2015/2147(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyne: Kaja Kallas a Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

Kaja Kallas a Evelyne Gebhardt predstavili správu.

Vystúpili títo poslanci: Renato Soru (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Jutta Steinruck (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Merja Kyllönen (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Petra Kammerevert (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Angel Dzhambazki (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko) a Michał Boni (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko).

Vystúpil: Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Henna Virkkunen v mene skupiny PPE, Miapetra Kumpula-Natri v mene skupiny S&D, Vicky Ford v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, David Borrelli v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec a Andreas Schwab.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Liisa Jaakonsaari, Yana Toom, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivana Maletić, Marco Zullo, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dalton, Morten Helveg Petersen, Jiří Maštálka, Michel Reimon, Margot Parker, Sabine Verheyen, Emilian Pavel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Roger Helmer, Pilar del Castillo Vera, Olga Sehnalová, Isabella Adinolfi, Lara Comi, Catherine Stihler, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Eva Paunova, Silvia Costa, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Seán Kelly, Nicola Danti, Ildikó Gáll-Pelcz, Virginie Rozière, Deirdre Clune, Liisa Jaakonsaari, Anna Maria Corazza Bildt a Carlos Zorrinho.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, José Blanco López, Ruža Tomašić, Bronis Ropė, Csaba Sógor a Maria Grapini.

Vystúpili: Andrus Ansip, Kaja Kallas a Evelyne Gebhardt.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.9 zápisnice zo dňa 19.1.2016.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.20 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.30 h.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia