Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 19 януари 2016 г. - Страсбург

5.1. Искане за снемане на имунитета на Чеслав Адам Шекерски (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на парламентарния имунитет на Чеслав Адам Шекерски [2015/2241(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2016)0001)

Правна информация - Политика за поверителност