Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 19. januar 2016 - Strasbourg

5.2. Anmodning om ophævelse af Czesław Adam Siekierskis immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Czesław Adam Siekierskis immunitet [2015/2268(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

UDKAST TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2016)0002)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik