Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2088(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0366/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0366/2015

Συζήτηση :

PV 18/01/2016 - 20
CRE 18/01/2016 - 20

Ψηφοφορία :

PV 19/01/2016 - 5.8
CRE 19/01/2016 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0008

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

5.8.  Πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας [2015/2088(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Marek Plura (A8-0366/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0008)

Παρεμβάσεις

Syed Kamall, σχετικά με την ηλεκτρονική επιβεβαίωση της παραγράφου 62, δεύτερο τμήμα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου