Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 19 януари 2016 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

5. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

Изказа се Notis Marias, за да информира Парламента, че гръцкият гражданин Richard Spiros Hagabimana, незаконно задържан в затвора в Бурунди, е оправдан и скоро ще бъде освободен.


5.1. Искане за снемане на имунитета на Чеслав Адам Шекерски (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

5.2. Искане за снемане на имунитета на Чеслав Адам Шекерски (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

5.3. Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море ***I (гласуване)

5.4. Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (гласуване)

5.5. Ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за популяризирането на основните ценности на ЕС (гласуване)

5.6. Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в ЕС (гласуване)

5.7. Външни фактори, представляващи пречка за предприемачеството сред жените в Европа (гласуване)

5.8. Политики в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата срещу безработицата сред младите хора (гласуване)

5.9. Към Акт за цифровия единен пазар (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност