Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 19. ledna 2016 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

5. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

Vystoupil Notis Marias, aby Parlamentu oznámil, že řecký státní příslušník Richard Spiros Hagabimana, který byl nezákonně zadržován v Burundi, byl zproštěn viny a bude v brzké době propuštěn.


5.1. Žádost, aby byl Czesław Adam Siekierski zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Czesław Adam Siekierski zbaven imunity [2015/2241(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0001)


5.2. Žádost, aby byl Czesław Adam Siekierski zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Czesław Adam Siekierski zbaven imunity [2015/2268(IMM)] – Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2016)0002)


5.3. Víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2016)0003)

Gabriel Mato (zpravodaj) navrhl, aby bylo hlasování o návrhu legislativního usnesení odloženo v souladu s čl. 61 odst. 2 jednacího řádu.

Parlament návrh schválil. Věc se tudíž považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.


5.4. Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU [2015/2140(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Werner Langen (A8-0368/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0004)


5.5. Úloha mezikulturního dialogu, kulturní rozmanitosti a vzdělávání při podpoře základních hodnot EU (hlasování)

Zpráva o úloze mezikulturního dialogu, kulturní rozmanitosti a vzdělávání při prosazování základních hodnot Unie [2015/2139(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Julie Ward (A8-0373/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ výboru CULT

přijat (P8_TA(2016)0005)

Vystoupení

Julie Ward (zpravodajka).


5.6. Hodnocení a výzvy regulace finančních služeb EU (hlasování)

Zpráva o hodnocení a výzvách regulace finančních služeb v EU: dopady a cesta směrem k efektivnějšímu a účinnějšímu rámci EU pro finanční regulaci a unii kapitálových trhů [2015/2106(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0006)


5.7. Vnější faktory, které jsou překážkou podnikání žen v Evropě (hlasování)

Zpráva o vnějších faktorech, které jsou překážkou podnikání žen v Evropě [2015/2111(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Barbara Matera (A8-0369/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0007)


5.8. Politiky zaměřené na dovednosti v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí (hlasování)

Zpráva o politikách zaměřených na dovednosti v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí [2015/2088(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Marek Plura (A8-0366/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0008)

Vystoupení

Syed Kamall k elektronickému ověřování bodu 62 2. části.


5.9. Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu (hlasování)

Zpráva o směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu [2015/2147(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajky: Kaja Kallas a Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0009)

Vystoupení

Evelyne Gebhardt (zpravodajka) k francouzskému překladu pozměňovacích návrhů 3 a 11.

Právní upozornění - Ochrana soukromí