Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

5. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.

Παρεμβαίνει ο Νότης Μαριάς για να ενημερώσει το Σώμα ότι ο Έλληνας υπήκοος Richard Spiros Hagabimana, παρανόμως κρατούμενος στο Μπουρούντι, αθωώθηκε και θα απελευθερωθεί προσεχώς.


5.1. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Czesław Adam Siekierski (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

5.2. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Czesław Adam Siekierski (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

5.3. Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο ***I (ψηφοφορία)

5.4.  Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (ψηφοφορία)

5.5.  Ο ρόλος του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ (ψηφοφορία)

5.6.  Απολογισμός και προκλήσεις της ρύθμισης της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (ψηφοφορία)

5.7.  Εξωτερικοί παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη (ψηφοφορία)

5.8.  Πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (ψηφοφορία)

5.9.  Προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου