Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 19. siječnja 2016. - Strasbourg

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

5. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.

Govorio je Notis Marias i obavijestio Parlament da je grčki građanin Richard Spiros Hagabimana koji je nezakonito pritvoren u Burundiju oslobođen optužbe i da će uskoro biti pušten na slobodu.


5.1. Zahtjev za ukidanje imuniteta Czesławu Adamu Siekierskom (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Czesławu Adamu Siekierskom [2015/2241(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0001)


5.2. Zahtjev za ukidanje imuniteta Czesławu Adamu Siekierskom (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Czesławu Adamu Siekierskom [2015/2268(IMM)] – Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0002)


5.3. Višegodišnji plan oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0003)

Gabriel Mato (izvjestitelj) predložio je odgodu glasovanja o nacrtu zakonodavne rezolucije u skladu s člankom 61. stavkom 2. Poslovnika.

Parlament je odobrio prijedlog. Predmet se time smatra vraćenim nadležnom odboru na ponovno razmatranje.


5.4. Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja EU-a (glasovanje)

Izvješće o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja EU-a [2015/2140(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Werner Langen (A8-0368/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0004)


5.5. Uloga međukulturnog dijaloga, kulturne raznolikosti i obrazovanja u promicanju temeljnih vrijednosti EU-a (glasovanje)

Izvješće o ulozi međukulturnog dijaloga, kulturne raznolikosti i obrazovanja u promicanju temeljnih vrijednosti EU-a [2015/2139(INI)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestiteljica: Julie Ward (A8-0373/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio Klub zastupnika ENF-a)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE Odbora CULT

Usvojen (P8_TA(2016)0005)

Govorili su:

Julie Ward (izvjestiteljica).


5.6. Pregled stanja i izazovi u regulaciji financijskih usluga u EU-u (glasovanje)

Izvješće o pregledu stanja i izazovima u regulaciji financijskih usluga u EU-u: put prema učinkovitijem i djelotvornijem okviru EU-a za financijsku regulaciju i prema uniji tržišta kapitala te njihov utjecaj [2015/2106(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0006)


5.7. Vanjski čimbenici koji otežavaju žensko poduzetništvo u Europi (glasovanje)

Izvješće o vanjskim čimbenicima koji otežavaju žensko poduzetništvo u Europi [2015/2111(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Barbara Matera (A8-0369/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0007)


5.8. Politika usmjerena na razvoj vještina u borbi protiv nezaposlenosti mladih (glasovanje)

Izvješće o politici usmjerenoj na razvoj vještina u borbi protiv nezaposlenosti mladih [2015/2088(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Marek Plura (A8-0366/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0008)

Govorili su:

Syed Kamall o e-provjeri iz stavka 62. dijela 2.


5.9. „Prema jedinstvenom digitalnom tržištu” (glasovanje)

Izvješće o aktu „Prema jedinstvenom digitalnom tržištu” [2015/2147(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljice: Kaja Kallas i Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0009)

Govorili su:

Evelyne Gebhardt (izvjestiteljica) o francuskom prijevodu amandmana 3. i 11.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti