Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. január 19., Kedd - Strasbourg

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

5. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.

Felszólal: Notis Marias, aki tájékoztatja a Parlamentet, hogy a Burundiban törvényellenesen bebörtönzött Richard Spiros Hagabimana görög állampolgárt felmentették és hamarosan szabadon bocsátják.


5.1. Czesław Adam Siekierski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Czesław Adam Siekierski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2015/2241(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATTERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0001)


5.2. Czesław Adam Siekierski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Czesław Adam Siekierski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2015/2268(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

HATÁROZATTERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2016)0002)


5.3. Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási terv ***I (szavazás)

Jelentés az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves helyreállítási tervről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2016)0003)

Gabriel Mato (előadó) az eljárási szabályzat 61. cikkének (2) bekezdése alapján javasolja, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazást napolják el.

A Parlament elfogadja a javaslatot. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.


5.4. Éves jelentés az uniós versenypolitikáról (szavazás)

Jelentés az uniós versenypolitikáról szóló éves jelentésről [2015/2140(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Werner Langen (A8-0368/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0004)


5.5. Az interkulturális párbeszéd, a kulturális sokszínűség és az oktatás szerepe az uniós alapértékek előmozdításában (szavazás)

Jelentés interkulturális párbeszéd, a kulturális sokszínűség és az oktatás szerepéről az uniós alapértékek előmozdításában [2015/2139(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Julie Ward (A8-0373/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (az ENF képviselőcsoport által benyújtva)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (CULT bizottság)

Elfogadva (P8_TA(2016)0005)

Felszólalások

Julie Ward (előadó).


5.6. A pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásának áttekintése és kihívásai (szavazás)

Jelentés a pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásának áttekintéséről és kihívásairól: hatások, valamint az eredményesebb és hatékonyabb uniós pénzügyi szabályozási keretrendszer és a tőkepiaci unió felé vezető út [2015/2106(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0006)


5.7. Külső tényezők, amelyek akadályozzák Európában a nők vállalkozási tevékenységét (szavazás)

Jelentés az Európában a nők vállalkozási tevékenységét akadályozó külső tényezőkről [2015/2111(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A8-0369/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0007)


5.8. Az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére irányuló képzési politikák (szavazás)

Jelentés az ifjúsági munkanélküliség leküzdésére irányuló képzési politikákról [2015/2088(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Marek Plura (A8-0366/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0008)

Felszólalások

Syed Kamall a (62) bekezdés 2. részének elektronikus ellenőrzéséről.


5.9. A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé (szavazás)

Jelentés a digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósításáról [2015/2147(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadók: Kaja Kallas és Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2016)0009)

Felszólalások

Evelyne Gebhardt (előadó) a 3. és 11. módosítás francia fordításáról.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat