Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 19. janvāris - Strasbūra

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

5. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

Uzstājās Notis Marias, informējot Parlamentu, ka Grieķijas pilsonis Richard Spiros Hagabimana, kas bija nelikumīgi turēts apcietinājumā Burundi, ir ticis attaisnots un drīzumā tiks atbrīvots.


5.1. Pieprasījums atcelt Czesław Adam Siekierski imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Czesław Adam Siekierski imunitāti [2015/2241(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0004/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0001).


5.2. Pieprasījums atcelt Czesław Adam Siekierski imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Czesław Adam Siekierski imunitāti [2015/2268(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0005/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2016)0002).


5.3. Daudzgadu plāns zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Gabriel Mato (A8-0367/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2016)0003).

Gabriel Mato (referents) saskaņā ar Reglamenta 61. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Parlaments priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.


5.4. Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (balsošana)

Ziņojums par ikgadējo ziņojumu par ES konkurences politiku [2015/2140(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Werner Langen (A8-0368/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0004).


5.5. Kultūru dialoga, kultūras daudzveidības un izglītības loma ES pamatvērtību veicināšanā (balsošana)

Ziņojums par kultūru dialoga, kultūras daudzveidības un izglītības lomu ES pamatvērtību veicināšanā [2015/2139(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Julie Ward (A8-0373/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi ENF grupa)

Noraidīts.

CULT komitejas REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0005).

Uzstāšanās

Julie Ward (referente).


5.6. ES finanšu pakalpojumu regulējuma izvērtēšana un jauni uzdevumi (balsošana)

Ziņojums par ES finanšu pakalpojumu regulējuma izvērtēšanu un jauniem uzdevumiem — efektīvāka un lietderīgāka ES finanšu nozares regulējuma un kapitāla tirgu savienības satvara ietekme un virzība uz šī satvara izveidi [2015/2106(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Burkhard Balz (A8-0360/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0006).


5.7. Ārēji faktori, kas rada šķēršļus Eiropas sieviešu uzņēmējdarbībai (balsošana)

Ziņojums par ārējiem faktoriem, kas rada šķēršļus Eiropas sieviešu uzņēmējdarbībai [2015/2111(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Barbara Matera (A8-0369/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0007).


5.8. Politikas nostādnes prasmju veidošanai cīņā pret jauniešu bezdarbu (balsošana)

Ziņojums par politikas nostādnēm attiecībā uz prasmju veidošanu cīņā pret jauniešu bezdarbu [2015/2088(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Marek Plura (A8-0366/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0008).

Uzstāšanās

Syed Kamall — par balsošanas rezultātu elektronisko pārbaudi attiecībā uz 62. punkta otro daļu.


5.9. Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu (balsošana)

Ziņojums par virzību uz Digitālā vienotā tirgus aktu [2015/2147(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referentes: Kaja Kallas un Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2016)0009).

Uzstāšanās

Evelyne Gebhardt (referente) — par grozījumu Nr. 3 un Nr. 11 tulkojumu franču valodā.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika