Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 19 stycznia 2016 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

5. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

Głos zabrał Notis Marias w celu poinformowania gremium, że obywatel Grecji Richard Spiros Hagabimana, nielegalnie pozbawiony wolności w Burundi, został uniewinniony i niebawem odzyska wolność.


5.1. Wniosek o uchylenie immunitetu Czesława Adama Siekierskiego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Czesława Adama Siekierskiego [2015/2241(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0001)


5.2. Wniosek o uchylenie immunitetu Czesława Adama Siekierskiego (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Czesława Adama Siekierskiego [2015/2268(IMM)] – Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2016)0002)


5.3. Wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym uchylającego rozporządzenie (WE) nr 302/2009 [COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2016)0003)

Gabriel Mato (sprawozdawca) zaproponował odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 61 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznano zatem za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.


5.4. Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji UE [2015/2140(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Werner Langen (A8-0368/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0004)


5.5. Rola dialogu międzykulturowego, różnorodności kulturowej i edukacji w propagowaniu podstawowych wartości UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie roli dialogu międzykulturowego, różnorodności kulturowej i edukacji w promowaniu podstawowych wartości UE [2015/2139(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Julie Ward (A8-0373/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI komisji CULT

Przyjęto (P8_TA(2016)0005)

Wystąpienia

Julie Ward (sprawozdawczyni).


5.6. Bilans obecnej sytuacji i przyszłe wyzwania związane z regulacją usług finansowych w UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie bilansu obecnej sytuacji i przyszłych wyzwań związanych z regulacją usług finansowych w UE: wpływ unijnych ram dotyczących regulacji finansowych i unii rynków kapitałowych oraz dalsze działania na rzecz ich usprawnienia [2015/2106(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0006)


5.7. Zewnętrzne czynniki utrudniające przedsiębiorczość europejskich kobiet (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zewnętrznych czynników utrudniających przedsiębiorczość europejskich kobiet [2015/2111(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A8-0369/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0007)


5.8. Strategie nabywania umiejętności służące zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii nabywania umiejętności służących zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych [2015/2088(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Marek Plura (A8-0366/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0008)

Wystąpienia

Syed Kamall w sprawie elektronicznej kontroli ust. 62, części drugiej.


5.9. W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym (głosowanie)

Sprawozdanie pt. „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym” [2015/2147(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Współsprawozdawczynie: Kaja Kallas i Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2016)0009)

Wystąpienia

Evelyne Gebhardt (sprawozdawczyni) w sprawie francuskiego tłumaczenia poprawek nr 3 i 11.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności