Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 19 stycznia 2016 r. - Strasburg

6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
CRE

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie: Gabriel Mato - A8-0367/2015
Richard Corbett, Estefanía Torres Martínez, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan i Steven Woolfe

Sprawozdanie: Werner Langen - A8-0368/2015
Richard Corbett, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Seán Kelly, Daniel Hannan, Mairead McGuinness, Diane Dodds, Marian Harkin i Steven Woolfe

Sprawozdanie: Julie Ward - A8-0373/2015
Krisztina Morvai, Marlene Mizzi, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor, Marijana Petir, Stanislav Polčák i Diane Dodds

Sprawozdanie: Burkhard Balz - A8-0360/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Nicola Caputo, Seán Kelly i Stanislav Polčák

Sprawozdanie: Barbara Matera - A8-0369/2015
Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL, Anna Maria Corazza Bildt, Jana Žitňanská, Deirdre Clune, Krisztina Morvai, Biljana Borzan, Csaba Sógor, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Marijana Petir, Diane Dodds i Marian Harkin

Sprawozdanie: Marek Plura - A8-0366/2015
Jana Žitňanská, Deirdre Clune, Krisztina Morvai, Ilhan Kyuchyuk, István Ujhelyi, Maria Spyraki, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Diane Dodds i Marian Harkin

Sprawozdanie: Kaja Kallas i Evelyne Gebhardt - A8-0371/2015
Jiří Pospíšil, Xabier Benito Ziluaga, Krisztina Morvai, Biljana Borzan, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Seán Kelly i Marian Harkin.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności