Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 19. ledna 2016 - Štrasburk

10. Situace v Polsku (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Situace v Polsku (2015/3031(RSP))

Předseda uvedl rozpravu krátkým prohlášením.

Bert Koenders (úřadující předseda Rady) a Frans Timmermans (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupila Beata Szydło (premiérka Polska).

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Robert Jarosław Iwaszkiewicz za skupinu EFDD, Michał Marusik za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Milan Zver, Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, (předseda připomněl, že osoby sedící na galerii pro hosty nesmí dávat najevou svůj souhlas či nesouhlas), Aymeric Chauprade, Jan Olbrycht, Josef Weidenholzer, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Josep-Maria Terricabras, Nicolas Bay, Beata Szydło, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Michał Marusik za skupinu ENF, Robert Jarosław Iwaszkiewicz za skupinu EFDD, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, a Esteban González Pons za skupinu PPE.

Vystoupila Beata Szydło.

Vystoupil Guy Verhofstadt k vystoupení, které učinila Beata Szydło, která poslanci odpověděla.

Vystoupili: Bert Koenders, Günther Oettinger (člen Komise) a Frans Timmermans.

Vystoupila Beata Szydło.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: jedno z nadcházejících dílčích zasedání.

Právní upozornění - Ochrana soukromí