Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 19. jaanuar 2016 - Strasbourg

10. Olukord Poolas (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Olukord Poolas (2015/3031(RSP))

President tegi arutelu sissejuhatuseks lühikese avalduse.

Bert Koenders (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Beata Szydło (Poola peaminister).

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Robert Jarosław Iwaszkiewicz fraktsiooni EFDD nimel, Michał Marusik fraktsiooni ENF nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Milan Zver, Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, (president tuletas meelde, et rõdul viibivad külastajad peavad hoiduma oma heakskiidu või halvakspanu näitamisest), Aymeric Chauprade, Jan Olbrycht, Josef Weidenholzer, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Josep-Maria Terricabras, Nicolas Bay, Beata Szydło, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michał Marusik fraktsiooni ENF nimel, Robert Jarosław Iwaszkiewicz fraktsiooni EFDD nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, ja Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel.

Sõna võttis Beata Szydło.

Sõna võttis Guy Verhofstadt (Beata Szydło sõnavõtu teemal) ning Beata Szydło vastas talle.

Sõna võtsid Bert Koenders, Günther Oettinger (komisjoni liige) ja Frans Timmermans.

Sõna võttis Beata Szydło.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: üks tulevastest osaistungjärkudest.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika