Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2016 m. sausio 19 d. - Strasbūras

10. Padėtis Lenkijoje (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Padėtis Lenkijoje (2015/3031(RSP))

Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą, kad pristatytų diskusijas.

Bert Koenders (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Beata Szydło (Lenkijos ministrė pirmininkė).

Kalbėjo: Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD frakcijos vardu, Michał Marusik ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Janusz Korwin-Mikke, Milan Zver, Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser (pirmininkas priminė, kad tribūnose sėdintys lankytojai negali reikšti pritarimo ar nepasitenkinimo), Aymeric Chauprade, Jan Olbrycht, Josef Weidenholzer, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Josep-Maria Terricabras, Nicolas Bay, Beata Szydło, nepriklausomas Parlamento narys Janusz Korwin-Mikke, Michał Marusik ENF frakcijos vardu, Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu, Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, ir Esteban González Pons PPE frakcijos vardu.

Kalbėjo Beata Szydło.

Kalbėjo Guy Verhofstadt, dėl Beata Szydło kalbos, pastaroji atsakė.

Kalbėjo: Bert Koenders, Günther Oettinger (Komisijos narys) ir Frans Timmermans.

Kalbėjo Beata Szydło.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija.

Teisinė informacija - Privatumo politika