Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 19 januari 2016 - Straatsburg

10. Situatie in Polen (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Situatie in Polen (2015/3031(RSP))

De Voorzitter legt een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Bert Koenders (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Beata Szydło (Premier van Polen).

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, namens de EFDD-Fractie, Michał Marusik, namens de ENF-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Milan Zver, Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser (de Voorzitter herinnert eraan dat het publiek dat tot de tribune is toegelaten zich dient te onthouden van tekenen van goed- of afkeuring). Aymeric Chauprade, Jan Olbrycht, Josef Weidenholzer, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Josep-Maria Terricabras, Nicolas Bay, Beata Szydło, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Michał Marusik, namens de ENF-Fractie, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, namens de EFDD-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, en Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Beata Szydło.

Het woord wordt gevoerd door Guy Verhofstadt over de woorden van Beata Szydło, die daarop ingaat.

Het woord wordt gevoerd door Bert Koenders, Günther Oettinger (lid van de Commissie) en Frans Timmermans.

Het woord wordt gevoerd door Beata Szydło.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: een volgende vergaderperiode.

Juridische mededeling - Privacybeleid