Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 19 stycznia 2016 r. - Strasburg

10. Sytuacja w Polsce (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja w Polsce (2015/3031(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie w celu wprowadzenia do debaty.

Bert Koenders (urzędujący przewodniczący Rady) i Frans Timmermans (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrała Beata Szydło (premier Polski).

Głos zabrali: Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Robert Jarosław Iwaszkiewicz w imieniu grupy EFDD, Michał Marusik w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Milan Zver, Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, (Przewodniczący przypomniał, że publiczność zasiadająca na galerii powinna powstrzymać się od wyrażania aprobaty lub dezaprobaty) Aymeric Chauprade, Jan Olbrycht, Josef Weidenholzer, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Josep-Maria Terricabras, Nicolas Bay, Beata Szydło, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Michał Marusik w imieniu grupy ENF, Robert Jarosław Iwaszkiewicz w imieniu grupy EFDD, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D i Esteban González Pons w imieniu grupy PPE.

Głos zabrała Beata Szydło.

Głos zabrał Guy Verhofstadt w sprawie wystąpienia Beaty Szydło, która udzieliła mu odpowiedzi.

Głos zabrali: Bert Koenders, Günther Oettinger (członek Komisji) i Frans Timmermans.

Głos zabrała Beata Szydło.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności