Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 19 ianuarie 2016 - Strasbourg

10. Situația din Polonia (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Situația din Polonia (2015/3031(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a introduce dezbaterea.

Bert Koenders (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Frans Timmermans (vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

A intervenit Beata Szydło (prim-ministru al Poloniei).

Au intervenit: Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, în numele Grupului EFDD, Michał Marusik, în numele Grupului ENF, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Milan Zver, Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser (Președintele a reamintit faptul că publicul din tribune trebuie să se abțină de la a-și manifesta aprobarea sau dezabrobarea), Aymeric Chauprade, Jan Olbrycht, Josef Weidenholzer, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Josep-Maria Terricabras, Nicolas Bay, Beata Szydło, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Michał Marusik, în numele Grupului ENF, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, în numele Grupului EFDD, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, și Esteban González Pons, în numele Grupului PPE.

A intervenit Beata Szydło.

A intervenit Guy Verhofstadt cu privire la intervenția Beatei Szydło, care a răspuns la rândul său.

Au intervenit: Bert Koenders, Günther Oettinger (membru al Comisiei) și Frans Timmermans.

A intervenit Beata Szydło.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: o viitoare perioadă de sesiune.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate