Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 19. januára 2016 - Štrasburg

10. Situácia v Poľsku (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Situácia v Poľsku (2015/3031(RSP))

Predseda uviedol rozpravu krátkym vyhlásením.

Bert Koenders (úradujúci predseda Rady) a Frans Timmermans (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

V rozprave vystúpila Beata Szydło (predsedníčka vlády Poľska).

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Robert Jarosław Iwaszkiewicz v mene skupiny EFDD, Michał Marusik v mene skupiny ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Milan Zver, Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Sophia in 't Veld, Barbara Spinelli, Judith Sargentini, Petr Mach, Jean-Luc Schaffhauser, (predseda pripomenul, že osoby usadené na galérii pre návštevníkov nesmú dávať najavo svoj súhlas či nesúhlas), Aymeric Chauprade, Jan Olbrycht, Josef Weidenholzer, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Patrick Le Hyaric, Josep-Maria Terricabras, Nicolas Bay, Beata Szydło, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Michał Marusik v mene skupiny ENF, Robert Jarosław Iwaszkiewicz v mene skupiny EFDD, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D a Esteban González Pons v mene skupiny PPE.

V rozprave vystúpil Beata Szydło.

V rozprave vystúpil Guy Verhofstadt k vystúpeniu Beaty Szydłovej, ktorá poslancovi odpovedala.

Vystúpili: Bert Koenders, Günther Oettinger (člen Komisie) a Frans Timmermans.

V rozprave vystúpila Beata Szydło.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: jedna z nasledujúcich schôdzí.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia