Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 19 януари 2016 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

11. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Поправката P7_TA(2012)0424(COR01) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 8 от протокола от 18.1.2016 г).

Тъй като поправката не е предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП (член 231, параграф 4 от Правилника на дейността), тя се счита за приета.

Правна информация - Политика за поверителност