Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

11. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Το διορθωτικό P7_TA(2012)0424(COR01) ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια εχθές (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.1.2016).

Επειδή δεν υποβλήθηκε αίτηση να τεθεί το διορθωτικό σε ψηφοφορία από καμία πολιτική ομάδα ούτε από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές (άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού), το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου