Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 19 januari 2016 - Straatsburg

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

11. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

Rectificatie P7_TA(2012)0424(COR01) is gisteren ter plenaire vergadering bekendgemaakt (punt 8 van de notulen van 18.1.2016).

Aangezien noch een fractie noch ten minste veertig leden hebben verzocht deze rectificatie in stemming te brengen (artikel 231, lid 4, van het Reglement), wordt deze geacht te zijn goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid