Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 19 stycznia 2016 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

11. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Sprostowanie P7_TA(2012)0424(COR01) zostało ogłoszone wczoraj (pkt 8 protokołu z dnia 18.1.2016) na posiedzeniu plenarnym.

Ponieważ żadna grupa polityczna ani co najmniej czterdziestu posłów nie złożyło wniosku o poddanie tego sprostowania pod głosowanie (art. 231 ust. 4 Regulaminu), uważa się je za zatwierdzone.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności