Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. január 19., Kedd - Strasbourg

12. A kolumbiai békefolyamat (vita)
CRE

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A kolumbiai békefolyamat (2015/3033(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Luis de Grandes Pascual, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ramón Jáuregui Atondo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jordi Sebastià, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Tunne Kelam, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Alojz Peterle, Bogdan Brunon Wenta és Adam Szejnfeld.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Luis de Grandes Pascual, Ernest Urtasun, Fabio Massimo Castaldo, Notis Marias és Maite Pagazaurtundúa Ruiz.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra és Cristian Dan Preda, a PPE képviselőcsoport nevében, a kolumbiai békefolyamat támogatásáról (2015/3033(RSP)) (B8-0041/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki és Raffaele Fitto,az ECR képviselőcsoport nevében, a kolumbiai békefolyamatról (2015/3033(RSP)) (B8-0042/2016);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička és Johannes Cornelis van Baalen, az ALDE képviselőcsoport nevében, a kolumbiai békefolyamatról 2015/3033(RSP) (B8-0053/2016);

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras és Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a kolumbiai békefolyamat támogatásáról 2015/3033(RSP) (B8-0054/2016);

—    Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Angela Vallina, Marina Albiol, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Helmut Schölz, Katerina Konecna, Jiri Mastalka, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urban, Tania González, Xabier Benito, Lola Sánchez, Estefanía Torres, Barbara Spinelli, Inês Zuber, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis és Stelios Kouloglou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a kolumbiai békefolyamatról (2015/3033(RSP)) (B8-0055/2016);

—    Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Norica Nicolai, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elena Valenciano és Carlos Zorrinho, az S&D képviselőcsoport nevében, a kolumbiai békefolyamat támogatásáról 2015/3033(RSP) (B8-0061/2016);

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Rolandas Paksas, az EFDD képviselőcsoport nevében, a kolumbiai békefolyamatról 2015/3033(RSP) (B8-0062/2016).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.1.20-i jegyzőkönyv, 7.8. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat