Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tlieta, 19 ta' Jannar 2016 - Strasburgu

12. Proċess ta' paċi fil-Kolombja (dibattitu)
CRE

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Proċess ta' paċi fil-Kolombja (2015/3033(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Luis de Grandes Pascual f'isem il-Grupp PPE, Ramón Jáuregui Atondo f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jordi Sebastià f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jonathan Arnott, Tunne Kelam, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Alojz Peterle, Bogdan Brunon Wenta u Adam Szejnfeld.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Luis de Grandes Pascual, Ernest Urtasun, Fabio Massimo Castaldo, Notis Marias u Maite Pagazaurtundúa Ruiz.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra u Cristian Dan Preda, f'isem il-Grupp PPE, b'appoġġ għall-proċess ta' paċi fil-Kolombja (2015/3033(RSP)) (B8-0041/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki u Raffaele Fitto,f'isem il-Grupp ECR, dwar il-proċess ta' paċi fil-Kolombja (2015/3033(RSP)) (B8-0042/2016);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička u Johannes Cornelis van Baalen, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-proċess ta' paċi fil-Kolombja (2015/3033(RSP)) (B8-0053/2016);

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras u Bodil Valero, f'isem il-Grupp Verts/ALE, b'appoġġ għall-proċess ta' paċi fil-Kolombja (2015/3033(RSP)) (B8-0054/2016);

—    Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Angela Vallina, Marina Albiol, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Helmut Schölz, Katerina Konecna, Jiri Mastalka, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urban, Tania González, Xabier Benito, Lola Sánchez, Estefanía Torres, Barbara Spinelli, Inês Zuber, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis u Stelios Kouloglou, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-proċess ta' paċi fil-Kolombja (2015/3033(RSP)) (B8-0055/2016);

—    Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Norica Nicolai, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elena Valenciano u Carlos Zorrinho, f'isem il-Grupp S&D, dwar il-proċess ta' paċi fil-Kolombja (2015/3033(RSP)) (B8-0061/2016);

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Rolandas Paksas, f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-proċess ta' paċi fil-Kolombja (2015/3033(RSP)) (B8-0062/2016).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.8 tal-Minuti ta' 20.1.2016.

Avviż legali - Politika tal-privatezza