Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 19 ianuarie 2016 - Strasbourg

12. Procesul de pace din Columbia (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Procesul de pace din Columbia (2015/3033(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Luis de Grandes Pascual, în numele Grupului PPE, Ramón Jáuregui Atondo, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Jordi Sebastià, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Davor Ivo Stier, Carlos Zorrinho, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Tunne Kelam, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Alojz Peterle, Bogdan Brunon Wenta și Adam Szejnfeld.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Luis de Grandes Pascual, Ernest Urtasun, Fabio Massimo Castaldo, Notis Marias și Maite Pagazaurtundúa Ruiz.

A intervenit Federica Mogherini.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Luis de Grandes Pascual, Francisco José Millán Mon, Davor Ivo Stier, Agustín Díaz de Mera García Consuegra și Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, referitoare la sprijinirea procesului de pace din Columbia (2015/3033(RSP)) (B8-0041/2016);

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki și Raffaele Fitto,în numele Grupului ECR, referitoare la procesul de pace din Columbia (2015/3033(RSP)) (B8-0042/2016);

—   Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička și Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, referitoare la procesul de pace din Columbia (2015/3033(RSP)) (B8-0053/2016);

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la sprijinirea procesului de pace din Columbia (2015/3033(RSP)) (B8-0054/2016);

—    Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Angela Vallina, Marina Albiol, Sofia Sakorafa, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Helmut Schölz, Katerina Konecna, Jiri Mastalka, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urban, Tania González, Xabier Benito, Lola Sánchez, Estefanía Torres, Barbara Spinelli, Inês Zuber, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la sprijinirea procesului de pace din Columbia 2015/3033(RSP) (B8-0055/2016);

—    Ramón Jáuregui Atondo, José Blanco López, Norica Nicolai, Monika Flašíková Beňová, Karoline Graswander-Hainz, Enrique Guerrero Salom, Richard Howitt, Jude Kirton-Darling, Javi López, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elena Valenciano și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, referitoare la sprijinirea procesului de pace din Columbia 2015/3033(RSP) (B8-0061/2016);

—    Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la procesul de pace din Columbia (2015/3033(RSP)) (B8-0062/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.8 al PV din 20.1.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate