Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 19. jaanuar 2016 - Strasbourg

13. Olukord Süürias (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Süürias (2015/2517(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Mariya Gabriel fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel ja Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Sõna võtsid Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, Marie-Christine Arnautu, Afzal Khan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Andrea Cozzolino, Eugen Freund ja Nikos Androulakis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Marju Lauristin, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika