Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. január 19., Kedd - Strasbourg

13. A szíriai helyzet (vita)
CRE

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A szíriai helyzet (2015/2517(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Mariya Gabriel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Anneli JÄÄTTEENMÄKI alelnök

Felszólal: Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, Marie-Christine Arnautu, Afzal Khan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Andrea Cozzolino, Eugen Freund és Nikos Androulakis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Marju Lauristin, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo és Georgios Epitideios.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat