Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2016 m. sausio 19 d. - Strasbūras

13. Padėtis Sirijoje (diskusijos)
CRE

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Sirijoje (2015/2517(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Mariya Gabriel PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, ir Pavel Telička ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Bruno Gollnisch, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, Marie-Christine Arnautu, Afzal Khan (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonathan Arnott), Andrea Cozzolino, Eugen Freund ir Nikos Androulakis.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Marju Lauristin, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika