Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 19. janvāris - Strasbūra

13. Stāvoklis Sīrijā (debates)
Stenogramma

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Sīrijā (2015/2517(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Mariya Gabriel PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā un Pavel Telička ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, Marie-Christine Arnautu, Afzal Khan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Andrea Cozzolino, Eugen Freund un Nikos Androulakis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Marju Lauristin, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo un Georgios Epitideios.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika