Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 19 januari 2016 - Straatsburg

13. Situatie in Syrië (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Syrië (2015/2517(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, en Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, Marie-Christine Arnautu, Afzal Khan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Andrea Cozzolino, Eugen Freund en Nikos Androulakis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Marju Lauristin, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid