Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 19 ianuarie 2016 - Strasbourg

13. Situația din Siria (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Siria (2015/2517(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Mariya Gabriel, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, și Pavel Telička, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

Au intervenit: Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Jaromír Štětina, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake, Marie-Christine Arnautu, Afzal Khan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Andrea Cozzolino, Eugen Freund și Nikos Androulakis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Marju Lauristin, Notis Marias, Javier Couso Permuy, Fabio Massimo Castaldo și Georgios Epitideios.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate